O nama

Cilj i svrha postojanja ove stranice je samo jedna, a to je objava Istine. Gotovo svi će postaviti pitanje što je to Istina?  Svatko od nas na neki način misli da zna što je istina. Kreatori ove stranice smatraju da postoji samo jedna Istina i da ta Istina dolazi od Boga i da je ta Istina Bog. Istina u koju vjerujemo, objavljena je ljudima kroz Božjeg sina Isusa Krista, kroz kojeg i za kojeg je Bog sve stvorio. Gospod nam je preko svog Sina napisao istinu u svom pisanom otkrivenju, koje nazivamo Sveto Pismo ili Biblija.  Isus Krist nam je svojim životom na zemlji potvrdio tu Istinu i ovlastio nas da je u Njegovoj sili širimo dalje do Njegovog drugog dolaska. Pošto je čovjek prihvaćanjem laži u Edenu odbacio Istinu (Boga), Bog nam je svojom neshvatljivom ljubavlju, milošću i pravdom omogućio ponovno prihvaćanje Istine (Boga), kroz Svog jedinorođenog sina Isusa Krista.

Mi vjerujemo da se čovjek jedino može vratiti Istini (Bogu), ako vjerom prihvati Njegov besplatan dar. Taj besplatan dar je Kristova žrtva za palog čovjeka. Isusovim bezgrešnim proročkim životom na zemlji, njegovom smrću, uskrnućem i prvosvećeničkom službom u nebeskoj Svetinji, nama se otvara put za prihvaćanje Istine i povratak Bogu kroz Kristovu pravednost. Ovu radosnu vijest ili evanđelje nam je Gospod otkrio i sproveo u djelo kroz svog Sina. Prihvativši vjerom ovu istinu, Božji Sin nas osposobljava da u njegovoj sili širimo ovu spasonosnu istinu svim ljudima. Naša zadaća kao Kristovih sljedbenika je ta, da On kroz nas objavi ovu istinu svakom ćovjeku. Gospod nas uči da je ovo jedini način kako da sa sebe skinemo krivicu i robovanje grijehu, te postanemo slobodni i vratimo se svom Stvoritelju.

Kreatori ove stranice ne pripadaju i ne podržavaju niti jednoj vjersku organizaciju i denominaciju u svijetu. Vjerujemo da živimo u periodu koje Biblija naziva “posljednje vrijeme”, a to je vrijeme pred sam drugi Kristov dolazak. Pod pojmom Božiji narod smatramo sve one koji prihvaćaju i životom ispovijedaju izvorne kršćanstvo koje je zasnovano na životu i učenju Isusa Krista.

“Jer je svedočanstvo Isusovo duh proroštva.” (Otkrivenje 19,10)

 

read more

Kontaktiraj nas

read more